I Sesja – 07.05.2024

Promna dn. 2024-05-07

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Trzaskacz Iwona ZA
4 Dupczyk Grzegorz ZA
5 Górzyńska Dominika ZA
6 Narożnik Sebastian ZA
7 Sadkowski Paweł ZA
8 Sadkowski Marcin ZA
9 Biniszewski Artur ZA
10 Gardyszewski Sławomir ZA
11 Ptasiński Jacek ZA
12 Dominiak Grzegorz ZA
13 Budyta Zbysław ZA
14 Gutkiewicz Magdalena ZA
15 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia składu Komisji Skrutacyjnej.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Trzaskacz Iwona ZA
4 Dupczyk Grzegorz ZA
5 Górzyńska Dominika ZA
6 Narożnik Sebastian ZA
7 Sadkowski Paweł ZA
8 Sadkowski Marcin ZA
9 Biniszewski Artur ZA
10 Gardyszewski Sławomir ZA
11 Ptasiński Jacek ZA
12 Dominiak Grzegorz ZA
13 Budyta Zbysław ZA
14 Gutkiewicz Magdalena ZA
15 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o: – wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wybór członków Komisji Rewizyjnej – wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – wybór członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – wybór Przewodniczących Komisji Stałych – wybór członków Komisji Stałych – sprawy różne

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 10

Głosowało PRZECIW: 1

Wstrzymało się: 4

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł WSTRZYMAŁ SIĘ
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Trzaskacz Iwona WSTRZYMAŁ SIĘ
4 Dupczyk Grzegorz ZA
5 Górzyńska Dominika PRZECIW
6 Narożnik Sebastian ZA
7 Sadkowski Paweł WSTRZYMAŁ SIĘ
8 Sadkowski Marcin ZA
9 Biniszewski Artur ZA
10 Gardyszewski Sławomir WSTRZYMAŁ SIĘ
11 Ptasiński Jacek ZA
12 Dominiak Grzegorz ZA
13 Budyta Zbysław ZA
14 Gutkiewicz Magdalena ZA
15 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kandydat 1. Narożnik Sebastian

Głosowało: 9

Głosowało ZA: 9

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Pacholczak Wojciech ZA
2 Dupczyk Grzegorz ZA
3 Narożnik Sebastian ZA
4 Sadkowski Marcin ZA
5 Biniszewski Artur ZA
6 Ptasiński Jacek ZA
7 Dominiak Grzegorz ZA
8 Budyta Zbysław ZA
9 Gutkiewicz Magdalena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kandydat 2. Trzaskacz Iwona

Głosowało: 7

Głosowało ZA: 5

Głosowało PRZECIW: 2

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Trzaskacz Iwona ZA
3 Górzyńska Dominika ZA
4 Sadkowski Paweł PRZECIW
5 Gardyszewski Sławomir ZA
6 Budyta Zbysław ZA
7 Trzaska Marzena PRZECIW

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kandydat 3. Górzyńska Dominika

Głosowało: 3

Głosowało ZA: 1

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 2

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Gardyszewski Sławomir WSTRZYMAŁ SIĘ
3 Trzaska Marzena WSTRZYMAŁ SIĘ

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej kandydat 1. Sadkowski Marcin

Głosowało: 9

Głosowało ZA: 9

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Pacholczak Wojciech ZA
2 Dupczyk Grzegorz ZA
3 Narożnik Sebastian ZA
4 Sadkowski Marcin ZA
5 Biniszewski Artur ZA
6 Ptasiński Jacek ZA
7 Dominiak Grzegorz ZA
8 Budyta Zbysław ZA
9 Gutkiewicz Magdalena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej kandydat 2. Gutkiewicz Magdalena

Głosowało: 9

Głosowało ZA: 9

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Pacholczak Wojciech ZA
2 Dupczyk Grzegorz ZA
3 Narożnik Sebastian ZA
4 Sadkowski Marcin ZA
5 Biniszewski Artur ZA
6 Ptasiński Jacek ZA
7 Dominiak Grzegorz ZA
8 Budyta Zbysław ZA
9 Gutkiewicz Magdalena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej kandydat 3. Trzaskacz Iwona

Głosowało: 7

Głosowało ZA: 6

Głosowało PRZECIW: 1

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Trzaskacz Iwona ZA
3 Górzyńska Dominika ZA
4 Sadkowski Paweł ZA
5 Gardyszewski Sławomir ZA
6 Ptasiński Jacek PRZECIW
7 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej kandydat 4. Sadkowski Paweł

Głosowało: 7

Głosowało ZA: 7

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Trzaskacz Iwona ZA
3 Górzyńska Dominika ZA
4 Sadkowski Paweł ZA
5 Gardyszewski Sławomir ZA
6 Ptasiński Jacek ZA
7 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kandydat 1. Dominiak Grzegorz

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 9

Głosowało PRZECIW: 1

Wstrzymało się: 3

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł WSTRZYMAŁ SIĘ
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Dupczyk Grzegorz ZA
4 Górzyńska Dominika WSTRZYMAŁ SIĘ
5 Narożnik Sebastian ZA
6 Sadkowski Marcin ZA
7 Biniszewski Artur ZA
8 Gardyszewski Sławomir PRZECIW
9 Ptasiński Jacek ZA
10 Dominiak Grzegorz ZA
11 Budyta Zbysław ZA
12 Gutkiewicz Magdalena ZA
13 Trzaska Marzena WSTRZYMAŁ SIĘ

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kandydat 1. Ptasiński Jacek

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 1

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Trzaskacz Iwona ZA
4 Dupczyk Grzegorz ZA
5 Górzyńska Dominika WSTRZYMAŁ SIĘ
6 Narożnik Sebastian ZA
7 Sadkowski Paweł ZA
8 Sadkowski Marcin ZA
9 Biniszewski Artur ZA
10 Gardyszewski Sławomir ZA
11 Ptasiński Jacek ZA
12 Dominiak Grzegorz ZA
13 Budyta Zbysław ZA
14 Gutkiewicz Magdalena ZA
15 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kandydat 2. Górzyńska Dominika

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Trzaskacz Iwona ZA
4 Dupczyk Grzegorz ZA
5 Górzyńska Dominika ZA
6 Narożnik Sebastian ZA
7 Sadkowski Paweł ZA
8 Sadkowski Marcin ZA
9 Biniszewski Artur ZA
10 Gardyszewski Sławomir ZA
11 Ptasiński Jacek ZA
12 Dominiak Grzegorz ZA
13 Budyta Zbysław ZA
14 Gutkiewicz Magdalena ZA
15 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy kandydat 1. Pacholczak Wojciech

Głosowało: 9

Głosowało ZA: 9

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Pacholczak Wojciech ZA
2 Dupczyk Grzegorz ZA
3 Narożnik Sebastian ZA
4 Sadkowski Marcin ZA
5 Biniszewski Artur ZA
6 Ptasiński Jacek ZA
7 Dominiak Grzegorz ZA
8 Budyta Zbysław ZA
9 Gutkiewicz Magdalena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy kandydat 2. Gardyszewski Sławomir

Głosowało: 6

Głosowało ZA: 6

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Trzaskacz Iwona ZA
3 Górzyńska Dominika ZA
4 Sadkowski Paweł ZA
5 Gardyszewski Sławomir ZA
6 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kandydat 1. Biniszewski Artur

Głosowało: 9

Głosowało ZA: 9

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Pacholczak Wojciech ZA
2 Dupczyk Grzegorz ZA
3 Narożnik Sebastian ZA
4 Sadkowski Marcin ZA
5 Biniszewski Artur ZA
6 Ptasiński Jacek ZA
7 Dominiak Grzegorz ZA
8 Budyta Zbysław ZA
9 Gutkiewicz Magdalena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kandydat 2. Sadkowski Paweł

Głosowało: 6

Głosowało ZA: 6

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Trzaskacz Iwona ZA
3 Górzyńska Dominika ZA
4 Sadkowski Paweł ZA
5 Gardyszewski Sławomir ZA
6 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego kandydat 1. Dupczyk Grzegorz

Głosowało: 9

Głosowało ZA: 9

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Pacholczak Wojciech ZA
2 Dupczyk Grzegorz ZA
3 Narożnik Sebastian ZA
4 Sadkowski Marcin ZA
5 Biniszewski Artur ZA
6 Ptasiński Jacek ZA
7 Dominiak Grzegorz ZA
8 Budyta Zbysław ZA
9 Gutkiewicz Magdalena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego kandydat 2. Trzaska Marzena

Głosowało: 7

Głosowało ZA: 6

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 1

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Trzaskacz Iwona ZA
3 Górzyńska Dominika ZA
4 Sadkowski Paweł ZA
5 Gardyszewski Sławomir ZA
6 Ptasiński Jacek WSTRZYMAŁ SIĘ
7 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy kandydat 1. Gardyszewski Sławomir

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Trzaskacz Iwona ZA
4 Dupczyk Grzegorz ZA
5 Górzyńska Dominika ZA
6 Narożnik Sebastian ZA
7 Sadkowski Paweł ZA
8 Sadkowski Marcin ZA
9 Biniszewski Artur ZA
10 Gardyszewski Sławomir ZA
11 Ptasiński Jacek ZA
12 Dominiak Grzegorz ZA
13 Budyta Zbysław ZA
14 Gutkiewicz Magdalena ZA
15 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy kandydat 2. Budyta Zbysław

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Trzaskacz Iwona ZA
4 Dupczyk Grzegorz ZA
5 Górzyńska Dominika ZA
6 Narożnik Sebastian ZA
7 Sadkowski Paweł ZA
8 Sadkowski Marcin ZA
9 Biniszewski Artur ZA
10 Gardyszewski Sławomir ZA
11 Ptasiński Jacek ZA
12 Dominiak Grzegorz ZA
13 Budyta Zbysław ZA
14 Gutkiewicz Magdalena ZA
15 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kandydat 1. Sadkowski Paweł

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 1

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Trzaskacz Iwona ZA
4 Dupczyk Grzegorz ZA
5 Górzyńska Dominika ZA
6 Narożnik Sebastian ZA
7 Sadkowski Paweł ZA
8 Sadkowski Marcin ZA
9 Biniszewski Artur ZA
10 Gardyszewski Sławomir ZA
11 Ptasiński Jacek ZA
12 Dominiak Grzegorz WSTRZYMAŁ SIĘ
13 Budyta Zbysław ZA
14 Gutkiewicz Magdalena ZA
15 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kandydat 2. Trzaskacz Iwona

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Trzaskacz Iwona ZA
4 Dupczyk Grzegorz ZA
5 Górzyńska Dominika ZA
6 Narożnik Sebastian ZA
7 Sadkowski Paweł ZA
8 Sadkowski Marcin ZA
9 Biniszewski Artur ZA
10 Gardyszewski Sławomir ZA
11 Ptasiński Jacek ZA
12 Dominiak Grzegorz ZA
13 Budyta Zbysław ZA
14 Gutkiewicz Magdalena ZA
15 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego kandydat 1. Trzaska Marzena

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Trzaskacz Iwona ZA
4 Dupczyk Grzegorz ZA
5 Górzyńska Dominika ZA
6 Narożnik Sebastian ZA
7 Sadkowski Paweł ZA
8 Sadkowski Marcin ZA
9 Biniszewski Artur ZA
10 Gardyszewski Sławomir ZA
11 Ptasiński Jacek ZA
12 Dominiak Grzegorz ZA
13 Budyta Zbysław ZA
14 Gutkiewicz Magdalena ZA
15 Trzaska Marzena ZA

 


 

Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego kandydat 2. Starczewski Paweł

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 1

Wstrzymało się: 0

Lp Imię i Nazwisko Oddany głos
1 Starczewski Paweł ZA
2 Pacholczak Wojciech ZA
3 Trzaskacz Iwona ZA
4 Dupczyk Grzegorz ZA
5 Górzyńska Dominika ZA
6 Narożnik Sebastian ZA
7 Sadkowski Paweł ZA
8 Sadkowski Marcin ZA
9 Biniszewski Artur ZA
10 Gardyszewski Sławomir ZA
11 Ptasiński Jacek PRZECIW
12 Dominiak Grzegorz ZA
13 Budyta Zbysław ZA
14 Gutkiewicz Magdalena ZA
15 Trzaska Marzena ZA